2006

Tiia Teder Rahvusvahelisest heliloomingu rostrumist
Nüüdismuusika lähetamine
Teater. Muusika. Kino, 08/09-2006

Liina Fjuk
Tartu Jaani kiriku festival
Muusika, 08-2006

Merike Vaitmaa
Festival “NYYD ’05”
Teater. Muusika. Kino, 01-2006

P a r t n e r s
C r e a t i v e   U n i o n s
F a c e b o o k